Piotr Nowakowski

Piotr Nowakowski

About me

IT Engineer, Warsaw, Poland


Experience

Web developer at Morfeus
2014 – Present Warsaw, Poland

Education

Postgraduate studies in IT at UW
2011 – 2014 Warsaw, Poland